top of page
 • Writer's pictureEddy Sjöberg

Kallelse till extra årsmöte för FC Stockholm Internazionale

Till alla medlemmar i FC Stockholm Internazionale, härmed kallas ni till ett extra årsmöte för FC Stockholm Internazionale.


Mötet är planerat att äga rum den 14:e mars, antingen i klubbhuset eller digitalt. Exakt format för mötet (fysiskt eller digitalt) kommer att bekräftas närmare mötesdagen.

 

Datum: 14:e mars

Tid: 15.00

Plats: Klubbhuset eller digitalt (information om plattform och tillgång kommer att meddelas) Anmälan: Senast 7:e mars till info@fcsthlm.com

 

Ändring som föreslås att behandlas under mötet:

3 kap Årsmöte, 1 § Tidpunkt och kallelse

Nuvarande stadgetext i 3 kap Årsmöte, 1 §


Tidpunkt och kallelse:

"Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt."

 

Föreslagen ändring:

Ändring föreslås så att årsmötet framöver ska hållas före utgången av juli månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Detaljer kring kallelse och förberedelser kommer att justeras för att reflektera denna nya tidpunkt.

 

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande och sekreterare

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Godkännande av föredragningslistan

 5. Behandling av föreslagen stadgeändring

 6. a. Ändring av tidpunkt för årsmöte

 7. Beslut om övertagande av Idrottsföreningen Stockholms Fotbollsakademi a. Presentation av övertagandeförslaget b. Diskussion kring övertagandet, inklusive skulder och tillgångar c. Omröstning

 8. Övriga frågor

 9. Mötets avslutande

 

Dokumentation relaterad till de föreslagna ändringarna samt ytterligare information inför mötet kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida och kan även begäras via e-post från info@fcsthlm.com senast en vecka före mötet.

 

Vi ser fram emot er deltagande.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i FC Stockholm Internazionale


25 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


 • Instagram
 • Facebook
 • X
 • Youtube

F.C STOCKHOLM OFFICIELLA HEMSIDA

MENY

MENY

Adress

Kristinebergs IP
Nordenflychtsvägen 46
112 51 Stockholm

Sociala kanaler

 • Instagram
 • Facebook
 • X
 • Youtube

Missa inga nyheter!

Fyll i din mailadress så kommer du aldrig att missa några heta nyheter från F.C Stockholm 

Föreningsnummer: 44665-15
Organisationsnummer: 802455-6816

© 2021 All rights reserved. Made by zelA Sverige.

bottom of page